Asseco Wapro Kaper

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Kaper do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

  • Dodanie Scanye jako źródła danych (opisane w tym artykule),

  • Skonfigurowanie źródła danych.

Będziemy wtedy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Krok 2: Import faktur - Wapro kaper

Po skonfigurowaniu programu księgowego i wygenerowaniu pliku w Scanye możemy przejść do importu faktur.