Porady i odpowiedzi od Zespołu Scanye

Łukasz Podgajny
Written by Łukasz Podgajny

Jak obliczać kwoty netto i VAT od brutto?

Niektórzy wystawcy umieszczają na fakturze tylko kwotę brutto i stawkę VAT. Jak obliczyć pozostałe kwoty bez kalkulatora?


Scanye domyślnie oblicza stawki VAT od kwoty netto. Jeśli jednak wszystkie kwoty są puste, po wybraniu stawki VAT i wpisaniu wartości brutto, pozostałe kwoty zostaną automatycznie uzupełnione.


W tym celu należy:

  1. Dodać nową stawkę,
  2. Wybrać stawkę VAT,
  3. Wpisać kwotę brutto,
  4. Usunąć starą stawkę.

W ten sposób mamy kwoty netto i VAT bez użycia kalkulatora!

Dlaczego zawsze nie liczymy kwot automatycznie po wpisaniu kwoty brutto?

Kiedyś mieliśmy taki mechanizm. Okazało się jednak, że w przypadku faktur z zaokrągleniami przy zmianie kwoty VAT o 1 gr i próbie zmiany kwoty brutto o 1 gr, kwota VAT wracała do poprzedniej wartości. Uniemożliwiało to wpisanie właściwych kwot!

Z tego powodu postanowiliśmy zrezygnować z tego mechanizmu i pozostawić możliwość automatycznego liczenia tylko wtedy, gdy pozostałe pola kwot są puste.

Categories: