Scanye jest usługą dostępną przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu zawsze dostarczamy klientom najnowszą, najbardziej poprawną i najszybszą wersję naszego oprogramowania.

Scanye jest dostępne z każdego komputera z internetem na świecie, nie wymaga instalacji ani skomplikowanych integracji. 

Nie ma również limitu stanowisk, z których można korzystać jednocześnie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?