Jak dodać faktury do Scanye?

Zaczniij pracę na Scanye i dodaj pliki z zeskanowanymi fakturami!

Kliknij w Dodaj plik, a następnie wybierz plik, na którym chcesz teraz pracować.