asseco Wapro Fakir

Krok 1: Dodanie Scanye jako źródła danych

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Fakir do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

  • Dodanie Scanye jako źródła danych (opisane w tym artykule),

  • Stworzenie schematu księgowania.

Będziemy wtedy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Po zdefiniowaniu Scanye jako źródła danych importowanych w naszym podmiocie możemy przejść do zaimportowania specjalnie przygotowanego schematu księgowania.

Jeśli chcemy przy pomocy tego schemat
u księgować koszty związane z eksploatacją pojazdu -> musimy wejść w poprawianie zaimportowanego schematu i poprawić numer konta NKUP.

Po dodaniu Scanye jako źródła danych i zdefiniowaniu schematu księgowania możemy dodać faktury do Scanye. Po ich przetworzeniu możemy zaimportować je do Fakira.

Stosując schemat księgowania Scanye dla Fakira należy w polu Wyróżnik w formularzu potwierdzania faktury w Scanye wpisywać numer konta zespołu "3", "4" lub "7" - odpowiadającego za zaksięgowanie kwoty netto na fakturze.

Jak obsługiwać koszty eksploatacji pojazdów?

Są dwa warianty.

W pierwszym, zgodnie z naszą instrukcją, edytujemy istniejący już w programie schemat księgowania Scanye.

W drugim: po prostu importujemy nowy, aktualny schemat księgowania z Podręcznika użytkownika. W tym wariancie poprzedni schemat możemy usunąć.

Jak zaksięgować dokument na konta zespołu "5" (kosztów projektowych)?

Są (ponownie) dwie możliwości:

W pierwszej, zgodnie z naszą instrukcją, edytujemy istniejący już w programie schemat księgowania Scanye.

W drugiej: importujemy nowy, aktualny schemat księgowania z Podręcznika użytkownika. W tym wariancie poprzedni, stary schemat możemy usunąć z firmy naszego klienta.