Dodanie Scanye jako źródła danych

Dodawanie Scanye jako źródła danych do importu faktur

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Fakir do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

Będziemy wtedy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Dodajmy Scanye jako źródło danych.

Z menu Definicje wybieramy Import – definicje i Import – źródła danych.

Otworzy się nam okno Źródła danych. Klikamy przycisk Dodaj.

Uzupełniamy dane według poniższego schematu i klikamy Zapisz:

W ten sposób dodaliśmy Scanye jako źródło danych dla faktur zakupu oraz faktur sprzedaży.


Co dalej?

Zanim będziemy mogli zaimportować faktury, musimy zaimportować schemat księgowania Scanye.