Fakir: Księgowanie na konta zespołu "5" (kosztów projektowych)

Jak mogę edytować mój obecny schemat księgowania, aby móc dekretować faktury na konta zespołu "5"?

Są dwie możliwości, aby dla obsługiwanego już przez Scanye podmiotu wprowadzić obsługę kosztów projektowych:

 1. Możemy po prostu zaimportować i użyć aktualny schemat księgowania Scanye dla Fakira.

 2. Możemy edytować nasz istniejący z schemat zgodnie z poniższą instrukcją.

Przy wyborze opcji 2. zaczynamy od wybrania w edycji schematu księgowania Scanye typu dokumentu importowanego FZ. Przechodzimy do edycji Definicji dekretów.

Punkt 1. Dodanie pary kont dla dokumentów z odliczeniami KUP i VAT

 1. Dodajemy nową pozycję dekretu.

 2. Przy Koncie Dt zaznaczamy kwadrat obok formuły. Klikamy w symbol "klucz-śrubokręt". Wprowadzamy tekst @pozycja_pole2. Klikamy Zapisz.

 3. W Koncie Ct wprowadzamy 490.

 4. W Typie dekretu wybieramy Dekret dla pozycji dokumentu.

 5. W Typie kwoty wybieramy Netto pozycji (zakupu).

 6. W Opisie pozycji wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 7. Zaznaczamy Scalaj podobne pozycje.

 8. Zaznaczmy formułę warunku. Klikamy w symbol "klucz-śrubokręt" po prawej stronie pustego pola tekstowego.

 9. Wprowadzamy tekst @pozycja_pole2 LIKE '5%' AND @poz_czy_pojazd=0. Klikamy Zapisz.

 10. Zapisujemy pozycję dekretu.

Punkt 2. Dodanie "zwykłego" zapisu na konta zespołu "5"

 1. Powielamy powyższą pozycję dekretu z punktu 1.

 2. Przy Typie kwoty zaznaczamy kwadrat obok formuły. Klikamy w symbol "klucz-śrubokręt". Wprowadzamy tekst @poz_kup+@poz_nkup. Klikamy Zapisz.

 3. Na dole okna klikamy w symbol "klucz-śrubokręt" po prawej stronie pola tekstowego formuły warunku.

 4. Usuwamy poprzedni tekst i wprowadzamy nowy: @pozycja_pole2 LIKE '5%' AND @poz_czy_pojazd=1. Klikamy Zapisz.

 5. Zapisujemy pozycję dekretu.

Docelowy (proponowany) zapis Definicji dekretów dla dekretacji na konta zespołu "5"

Gotowe! Od teraz, aby prawidłowo zaksięgować koszty projektowe, wystarczy wpisać w Scanye numer konta zespołu "5", np. 550 albo 501-1.

Natomiast (w przypadku korzystania na danej firmie wyłącznie z podstawowej wersji schematu księgowego udostępnionego przez Scanye) jak najbardziej można po prostu pobrać nowy schemat księgowania Scanye dla Fakira. Wystarczy zaimportować nowy schemat ze strony Import schematu księgowania Scanye dla Fakira. Stary schemat, w takim wypadku, zalecamy usunąć dla zachowania przejrzystości definicji importu.