Import faktur - Wapro Fakir

W jaki sposób automatycznie odczytać i zaimportować faktury do programu Wapro Fakir?

Po dodaniu Scanye jako źródła danych i zdefiniowaniu schematu księgowania możemy dodać faktury do Scanye. Po ich przetworzeniu możemy zaimportować je do Fakira. W tym celu w zakładce Dokumenty wybieramy opcję Import dokumentów.

Dodajemy transakcję przyciskiem w lewym górnym rogu otwartego okna.

W oknie importu transakcji wybieramy źródło danych Scanye oraz schemat księgowania, którego chcemy użyć. Klikamy przycisk Wykonaj.

W oknie Dekretacja dokumentów wybieramy przycisk dodania dokumentów z pliku.

W oknie importu danych wybieramy plik, który pobraliśmy ze Scanye. Zazwyczaj znajduje się on w folderze Pobrane. Klikamy przycisk Dalej.

W oknie Dekretacja dokumentów wyświetlona zostanie lista wszystkich dokumentów zawartych w wybranym przez nas pliku. Klikamy przycisk Dekretuj dokumenty.

Wybieramy schemat księgowania, który chcemy zastosować wobec wszystkich dokumentów. Opcjonalnie możemy również wybrać nazwę transakcji. Klikamy OK.

Zobaczymy informację o pomyślnym zakończeniu dekretacji.

Po kliknięciu Zamknij wyświetli się okno Import dokumentów, w którym zobaczymy wszystkie zaimportowane dokumenty wraz z pozycjami i kontami. Musimy jeszcze tylko przeprowadzić diagnostykę kontrahentów, aby upewnić się, że konta analityczne oraz kontrahenci zostaną przypisani prawidłowo.

Wybieramy Kartoteki i Kontrahenci.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich kontrahentów, którzy nie zostali automatycznie skojarzeni z istniejącymi podmiotami. Musimy ich ręcznie skojarzyć lub dodać jako nowych. Klikamy przycisk Diagnostyka, Dalej.

Wyświetli się nam okno kojarzenia kontrahentów. Musimy się upewnić, że lista Nieskojarzeni jest pusta. Wybieramy Zamknij.

Teraz możemy wybrać Importuj.

W oknie importu dokumentów musimy upewnić się, że opcja Rozliczenia nie jest zaznaczona. Klikamy Wykonaj.

W ten sposób dokonaliśmy importu faktur ze Scanye do programu Wapro Fakir.