Jak rozbijać pozycje na fakturze na kilka kont kosztowych

Jak mogę edytować mój obecny schemat księgowania, aby móc rozbijać pozycje na fakturze na kilka kont kosztowych?

Są dwie możliwości, aby dla obsługiwanego już przez Scanye podmiotu wprowadzić obsługę zapisywania pozycji na fakturze na kilka kont kosztowych:

  1. Możemy po prostu zaimportować i użyć aktualny schemat księgowania Scanye dla Fakira dla nowego formularza potwierdzania danych.

  2. Możemy edytować nasz istniejący z schemat. W tym celu musimy wejść w edycje naszego dotychczasowego schematu księgowego i wszędzie tam, gdzie wykorzystywaliśmy zmieną @d_wyroznik, wprowadzamy zmienną @pozycja_pole1.

WAŻNE! OMAWIANA ZMIANA DOTYCZY TYLKO KORZYSTANIA Z NOWEGO FORMULARZA POTIWERDZANIA FAKTURY

Konto KUP dla faktur samochodowych po wprowadzeniu powyższej zmiany.

Konto kosztowe / zakupowe dla zwykłej faktury rozchodowej po wprowadzeniu powyższej zmiany.

Gotowe! Od teraz wystarczy, że w Scanye numer konta kosztowego / zakupowego / sprzedażowego będziemy wprowadzać w polu Numer konta, a nie w polu Wyróżnik.

Wyróżnik w nowym FORMULARZU

Od tej pory wyróżnik możemy wykorzystywać tylko jako zmienną, na podstawie której możemy zmieniać Dziennik lub Kod dokumentu w ramach danego Typu dokumentu importowanego.