Kopiowanie schematu księgowania pomiędzy podmiotami

Jak skopiować schemat księgowania faktur z jednego podmiotu do drugiego podmiotu?

Jeśli musieliśmy poprawić coś w schemacie księgowania pobranym z Centrum Pomocy Scanye na jednym podmiocie na Fakirze, to do pozostałych podmiotów na naszej bazie najlepiej pobrać tę wersję schematu, którą sami stworzyliśmy.

W tym celu:

  • Otwieramy podmiot, na którym mamy już zdefiniowany poprawiony schemat księgowania.

  • Wchodzimy w Definicje -> Import - definicje -> Import - schematy księgujące.

3. Zaznaczamy schemat, który chcemy skopiować do pozostałych podmiotów, i klikamy Eksportuj.

5. Na ostatnim oknie klikamy Zakończ.

Nasz plik jest już gotowy do zaimportowania do pozostałych podmiotów.

W celu zaimportowania go do drugiego podmiotu musimy:

Gotowe! Możemy przejść do importowania do kolejnego podmiotu faktur pobranych ze Scanye.


4. Klikamy w ikonę folderu i nadajemy nazwę plikowi, do którego zapisujemy schemat, np. "Scanye schemat". Klikamy Zapisz. Potem klikamy Dalej.

5. Na ostatnim oknie klikamy Zakończ.

Nasz plik jest już gotowy do zaimportowania do pozostałych podmiotów.

W celu zaimportowania go do drugiego podmiotu musimy:

Gotowe! Możemy przejść do importowania do kolejnego podmiotu faktur pobranych ze Scanye.