obsługa kosztów eksploatacji pojazdów w Fakirze

Jak mogę edytować mój obecny schemat księgowania, aby móc obsługiwać faktury związane z eksploatacją pojazdów?

Są dwie możliwości, aby dla obsługiwanego już przez Scanye podmiotu wprowadzić obsługę kosztów eksploatacji pojazdów:

 1. Możemy po prostu zaimportować i użyć aktualny schemat księgowania Scanye dla Fakira.

 2. Możemy edytować nasz istniejący z schemat zgodnie z poniższą instrukcją.

Przy wyborze opcji 2. zaczynamy od wybrania w edycji schematu księgowania Scanye typu dokumentu importowanego FZ. Przechodzimy do edycji Definicji dekretów.

Punkt 1. Edycja konta kosztowego

 1. Wchodzimy w poprawianie pozycji konta pod kwotę netto (to z @d_wyroznik w kolumnie Konto Dt).

 2. Przy Koncie Dt zaznaczamy opcję formuła, klikamy w przycisk klucz-śróbokręt i wprowadzamy formułę @pozycja_pole1. Zapisujemy.

 3. Zmieniamy Typ dekretu na Dekret dla pozycji dokumentu.

 4. W Typie kwoty wybieramy Netto pozycji (zakupu).

 5. W Opisie pozycji wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 6. Dodajemy warunek Czy pojazd = NIE.

 7. Zaznaczamy Scalaj podobne pozycje.

Punkt 2. Edycja konta VAT naliczonego

 1. Wchodzimy w poprawianie pozycję konta VAT naliczonego

 2. Zmieniamy Typ dekretu na Dekret dla pozycji dokumentu.

 3. W Typie kwoty zaznaczamy kwadrat obok formuły. Klikamy na ikonę "klucz śrubokręt". Kasujemy obecny tekst i wprowadzamy w jego miejsce tekst @poz_wartosc_zakupu_brutto-@poz_wartosc_zakupu_netto. Klikamy Zapisz.

 4. W Opisie pozycji wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 5. Dodajemy warunek Czy pojazd = NIE.

 6. Zaznaczamy Scalaj podobne pozycje.

Punkt 3. Dodanie konta pod KUP

 1. Powielamy pozycję konta pod kwotę netto (to z @d_wyroznik w kolumnie Konto Dt).

 2. Przy Koncie Dt zaznaczamy opcję formuła, klikamy w przycisk klucz-śróbokręt i wprowadzamy formułę @pozycja_pole1. Zapisujemy.

 3. W Typie kwoty wybieramy KUP.

 4. W Opisie pozycji wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 5. Opcjonalnie możemy dodać warunek Czy pojazd = TAK.

 6. Zaznaczamy Scalaj podobne pozycje.

Punkt 4. Dodanie konta pod NKUP

 1. Powielamy pozycję konta pod KUP.

 2. W Koncie Dt wybieramy konto, na które normalnie księgujemy kwotę nKUP.

 3. W Typie kwoty wybieramy nKUP.

 4. W Opisie pozycji wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 5. Opcjonalnie możemy dodać warunek Czy pojazd = TAK.

 6. Zaznaczamy Scalaj podobne pozycje.

Punkt 5. Dodanie konta pod VAT do odliczenia

 1. Powielamy dotychczasową pozycję konta pod kwotę VAT.

 2. W Typie kwoty zaznaczamy po prawej stornie formułę. Klikamy na znak "narzędzi" (klucz i śrubokręt) i wpisujemy tekst @poz_vatold. Klikamy Zapisz.

 3. Opcjonalnie możemy dodać warunek Czy pojazd = TAK.

 4. Zaznaczamy Scalaj podobne pozycje.


Docelowy (proponowany) zapis Definicji dekretów dla typu dokumentu importowanego FZ

Gotowe! Od teraz, aby prawidłowo zaksięgować koszty związane z eksploatacją pojazdu, wystarczy wpisać w Scanye nazwę naszej kartoteki pojazdu. Fakir sam, na podstawie danych z kartoteki, wyliczy odpowiednie kwoty do pozycji dekretu księgowego.

Natomiast (w przypadku korzystania na danej firmie wyłącznie z podstawowej wersji schematu księgowego udostępnionego przez Scanye) jak najbardziej można po prostu pobrać nowy schemat księgowania Scanye dla Fakira. Wystarczy zaimportować nowy schemat ze strony Import schematu księgowania Scanye dla Fakira. Stary schemat, w takim wypadku, zalecamy usunąć dla zachowania przejrzystości definicji importu.