Asseco Wapro Kaper

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Kaper do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

  1. Dodania Scanye jako źródła danych,

  2. Skonfigurowania źródła danych.

Oba powyższe kroki rozpisaliśmy w oddzielnych artykułach, dedykowanych dla:

  1. podmiotów na KPiR, które są czynnymi płatnikami VAT,

  2. podmiotów na KPiR, które nie czynnymi płatnikami VAT,

  3. podmiotów na Ewidencji Przychodów, które są czynnymi płatnikami VAT,

  4. podmiotów na Ewidencji Przychodów, które nie są czynnymi płatnikami VAT.


Po skonfigurowaniu źródła danych będziemy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Po skonfigurowaniu programu księgowego i wygenerowaniu pliku w Scanye możemy przejść do importu faktur.