Import faktur - Wapro kaper

W jaki sposób automatycznie odczytać i zaimportować faktury do programu Wapro Kaper?

Po dodaniu Scanye jako źródła danych możemy zacząć dodawać faktury. W zakładce Narzędzia wybieramy opcję Import dokumentów.

Zobaczymy Moduł importu dokumentów. Wybieramy z niego interesujące nas źródło danych i klikamy Wybierz.

Przejdziemy do wyboru pliku do importu. Klikamy na ikonę folderu, aby wybrać plik xml do importu. Wybieramy plik i klikamy Dalej.

Przejdziemy do okna uzgadniania kontrahentów. Po lewej stronie widzimy dane kontrahentów zawarte w pliku do importu a po prawej dane kontrahentów z kartoteki.

W sytuacji, kiedy w kartotece kontrahentów znajdują się dane, w większości przypadków moduł importu dokumentów sam powiąże importowane dane kontrahentów z odpowiednimi danymi w kartotece kontrahentów.

Gdy upewnimy się, że wszyscy istniejący kontrahenci są dopasowani, klikamy Następny. Dokumenty zostaną zaimportowane i powinny być widoczne w Rejestrze.