PRZYGOTOWANIE PROGRAMU WAPRO KAPER DO IMPORTU DO FIRMY NIEVATowca NA KPIR

Dodawanie Scanye jako źródła danych do importu faktur

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Kaper do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

 • Dodanie Scanye jako źródła danych (opisane w tym artykule),

 • Skonfigurowanie źródła danych.

Będziemy wtedy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Scanye jako źródło danych Kapera

Z menu Narzędzia wybieramy Konfiguracja i Import dokumentów.


Pojawi się okno Moduł importu dokumentów. Dodajemy nowe źródło danych klikając Dodaj lub klawisz Ins.


Zobaczymy okno Definicja źródła danych. Uzupełniamy nazwę oraz typ źródła. Opcjonalnie możemy również dodać opis. Klikamy Zapisz.

Konfiguracja źródła danych


Ten krok pozwala nam na określenie rejestrów i kolumn, do których trafią dokumenty dodawane za pomocą tego źródła.

Wybieramy źródło danych i klikamy w prawym dolnym rogu Konfiguracja.


W prawym górnym zaznaczamy opcje "Pomiń dokumenty już zaksięgowane" oraz "Nie pokazuj diagnostyki (...)".

Typ dokumentu FV - dokumenty przychodowe

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom sprzedażowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury sprzedażowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FV.

 1. W konfiguracji źródła danych wybieramy typ dokumentu FV. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 7 - sprzedaż towarów i usług.

 2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 7.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 8 - inne przychody.

 2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 8.

Mając nadal wybrany typ dokumentu FV w zakładce Parametry dokumentu:

 1. Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 2. W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika.

 3. W Importuj uwagi wybieramy NIE.

 4. W Nie podglega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).

 5. W Data księgowania wybieramy Data wystawienia.

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry VAT w Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka. Dzięki temu na podstawie pliku XML ze Scanye nie powinny być generowane zapisy do rejestru VAT.

Typ dokumentu FZ - dokumenty rozchodowe

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom zakupowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury zakupowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FZ.

 1. Wybieramy typ dokumentu FZ. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 10 - zakup towarów.

 2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 10.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 11 - koszty uboczne.

 2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu.

 3. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 11.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty.

 2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentupozycjipozycji.

 3. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Nie.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.

Koszty eksploatacji pojazdów oraz leasing

 1. Klikamy w górny zielony plus obok 13. kolumny.

 2. W kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty.

 3. W Kwocie wybieramy KUP pozycji.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Tak.

 5. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.

Faktura zakupu - zakładka Parametry dokumentu

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry dokumentu:

 1. Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 2. W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika.

 3. W Importuj uwagi wybieramy NIE.

 4. W Nie podglega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).

 5. W Data księgowania wybieramy Data odbioru_faktury.

Faktura zakupu - zakładka Parametry VAT


Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry VAT w Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka. Dzięki temu na podstawie pliku XML ze Scanye nie powinny być generowane zapisy do rejestru VAT.

Na sam koniec klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu i wychodzimy z konfiguracji. W ten sposób przygotowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.

Co dalej?

Możemy zacząć importować faktury ze Scanye.