PRZYGOTOWANIE PROGRAMU WAPRO KAPER DO IMPORTU DO FIRMY VATowca NA EWIDENCJI PRZYCHODÓW

Dodawanie Scanye jako źródła danych do importu faktur

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Kaper do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

 • Dodanie Scanye jako źródła danych (opisane w tym artykule),

 • Skonfigurowanie źródła danych.

Będziemy wtedy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Scanye jako źródło danych Kapera

Z menu Narzędzia wybieramy Konfiguracja i Import dokumentów.


Pojawi się okno Moduł importu dokumentów. Dodajemy nowe źródło danych klikając Dodaj lub klawisz Ins.


Zobaczymy okno Definicja źródła danych. Uzupełniamy nazwę oraz typ źródła. Opcjonalnie możemy również dodać opis. Klikamy Zapisz.

Konfiguracja źródła danych


Ten krok pozwala nam na określenie rejestrów i kolumn, do których trafią dokumenty dodawane za pomocą tego źródła.

Wybieramy źródło danych i klikamy w prawym dolnym rogu Konfiguracja.


W prawym górnym zaznaczamy opcje "Pomiń dokumenty już zaksięgowane" oraz "Nie pokazuj diagnostyki (...)".

Typ dokumentu FV - dokumenty przychodowe

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom sprzedażowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury sprzedażowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FV.

"Czy muszę dodawać ustawienia dla każdej stawki ryczałtu? Mój klient korzysta tylko z jednej!"

Nie ma obowiązku dodawania w konfiguracji źródła danych ustawień dedykowanych wszystkim stawkom ryczałtu. Jak najbardziej możesz przejrzeć poniższą instrukcję i wybrac tylko te ustawienia, które interesują Ciebie ze względu na profil działalności gospodarczej prowadzonej przez Twojego klienta.

 1. W konfiguracji źródła danych wybieramy typ dokumentu FV. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy Załącznik 2 - 17%.

 2. W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Symbol magazynu", wybieramy operator "=" oraz wartość R17.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy Wolny zawód - 20%.

 2. W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Symbol magazynu", wybieramy operator "=" oraz wartość R20.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy Usługi - 8.5%.

 2. W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Symbol magazynu", wybieramy operator "=" oraz wartość R8.5.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy Produkcja - 5.5%.

 2. W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Symbol magazynu", wybieramy operator "=" oraz wartość R5.5.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy Handel - 3%.

 2. W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Symbol magazynu", wybieramy operator "=" oraz wartość R3.

 1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 10%.

 2. W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.

 3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

 4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Symbol magazynu", wybieramy operator "=" oraz wartość R10.

Mając nadal wybrany typ dokumentu FV w zakładce Parametry dokumentu:

 1. Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 2. W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika.

 3. W Importuj uwagi wybieramy NIE.

 4. W Nie podglega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).


Mając nadal wybrany typ dokumentu FV w zakładce Parametry VAT:

 1. Wybieramy Rejestr VAT dla danego typu dokumentu.

 2. Wpisujemy przedmiot opodatkowania.

 3. W Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka.

Typ dokumentu FZ - dokumenty rozchodowe

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom zakupowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury zakupowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FZ.

Wybieramy typ dokumentu FZ. W zakładce Parametry dokumentu:

 1. Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

 2. W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika.

 3. W Importuj uwagi wybieramy NIE.

 4. W Nie podglega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).

Faktura zakupu - zakładka Parametry VAT

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry VAT:

 1. Wybieramy Rejestr VAT dla danego typu dokumentu.

 2. Wpisujemy przedmiot opodatkowania.

 3. W Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka.

Na sam koniec klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu i wychodzimy z konfiguracji. W ten sposób przygotowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.

Co dalej?

Możemy zacząć importować faktury ze Scanye.