Poprzednia wersja Przygotowania programu Wapro kaper do importu

Dodawanie Scanye jako źródła danych do importu faktur

Zanim będziemy mogli importować faktury odczytane przez Scanye, musimy dostosować program Wapro Kaper do przyjmowania plików xml ze Scanye. Dostosowanie składa się z 2 kroków:

  • Dodanie Scanye jako źródła danych (opisane w tym artykule),

  • Skonfigurowanie źródła danych.

Będziemy wtedy mogli importować i automatycznie dekretować faktury odczytane w Scanye.

Scanye jako źródło danych Kapera

Z menu Narzędzia wybieramy Konfiguracja i Import dokumentów.


Pojawi się okno Moduł importu dokumentów. Dodajemy nowe źródło danych klikając Dodaj lub klawisz Ins.


Zobaczymy okno Definicja źródła danych. Uzupełniamy nazwę oraz typ źródła. Opcjonalnie możemy również dodać opis. Klikamy Zapisz.

Konfiguracja źródła danych


Ten krok pozwala nam na określenie rejestrów i kolumn, do których trafią dokumenty dodawane za pomocą tego źródła.

Wybieramy źródło danych i klikamy w prawym dolnym rogu Konfiguracja.


W prawym górnym zaznaczamy opcje "Pomiń dokumenty już zaksięgowane" oraz "Nie pokazuj diagnostyki (...)".

Typ dokumentu FV

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom sprzedażowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury sprzedażowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FV.


W lewym dolnym rogu, z listy typów dokumentów wybieramy typ dokumentu FV. Po prawej stronie, w zakładce Parametry dokumentu klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

Typ dokumentu FZ

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom zakupowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury zakupowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FZ.

  1. Wybieramy typ dokumentu FZ. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty.

  2. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu.

  3. W Kwocie wybieramy Netto pozycji.

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Nie.

  1. Klikamy w górny zielony plus obok 13. kolumny.

  2. W kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty.

  3. W Kwocie wybieramy KUP pozycji.

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Tak.


W zakładce Parametry dokumentu klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

Typ dokumentu FR

Następnie wybieramy typ dokumentu FR. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 10 - zakup towarów. Dzięki temu, gdy będziemy potwierdzać w Scanye faktury zakupowe / kosztowe i w polu Typ dokumentu wpiszemy symbol FR - będziemy mogli zaimportować te faktury do 10. kolumny KPiR.

W zakładce Parametry dokumentu klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.

Gdy zrobimy to dla obu rodzajów faktur, klikamy Zapisz. W ten sposób skonfigurowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.

Mam więcej dokumentów księgowanych do 10. niż do 13. kolumny kpir. Czy mogę uzgodnić typ fz z 10 kolumną?

Tak, jak najbardziej! Nasza propozycja uzgodnień typów dokumentów z kolumnami KPiR to tylko sugestia.

Co dalej?

Możemy skonfigurować kolejne źródło dla pozostałych wydatków lub zacząć importować faktury.