Akronimy, Optima i Scanye

Czy musimy uzupełniać akronim kontrahenta w Scanye?

Co do zasady: nie musimy uzupełniać akronimu kontrahenta w Scanye, jeśli dany kontrahent ma już zdefiniowaną kartotekę w bazie naszego podmiotu w Optimie - w tej sytuacji, przy imporcie pliku XML do Optimy, program księgowy sam skojarzy kontrahenta z kartoteką na podstawie NIP-u.

Natomiast, jeśli nie mamy zdefiniowanej kartoteki kontrahenta w Optimie, to stoimy przed dwoma rozwiązaniami:

  • Jeśli uzupełnimy akronim kontrahent w Scanye - wówczas Optima stworzy nową kartotekę kontrahenta przy importowaniu pliku XML do programu księgowego.

  • Jeśli nie uzupełnimy akronimu kontrahenta w Scanye - wówczas Optima nie stworzy nowej kartoteki kontrahenta, a faktury dotyczącego tego kontrahenta przypisze do kartoteki kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO.


POWIĄZANE ARTYKUŁY: