Import faktur - Comarch optima

W jaki sposób automatycznie odczytać i zaimportować faktury do programu Comarch Optima?

Po skonfigurowaniu importu ze Scanye możemy zacząć dodawać faktury. Wybieramy Narzędzia -> Praca rozproszona -> Import.

Otworzy się okno importu. W listach Słowniki oraz Dokumenty zaznaczamy wszystko.

Następnie na dole zaznaczamy by importować Tylko nowe dane. Wybieramy plik xml, który chcemy zaimportować.

Znajdujemy plik pobrany ze Scanye na dysku. Zazwyczaj będzie on w folderze Pobrane. Klikamy Otwórz.

Gdy wszystko jest już gotowe, możemy uruchomić import.

Wyświetli się okno z podsumowaniem importu informujące nas jak wiele dokumentów zaimportowaliśmy. Nowe dokumenty pojawią się w Rejestrze VAT.