Import kategorii do Scanye

Aby wyeksportować listę kategorii i dodać ją do Scanye wchodzimy w programie księgowym w zakładkę Narzędzia następnie Praca rozproszona i Eksport. Zaznaczamy Kategorie i klikamy na ikonę folderu w prawym dolnym rogu. Nazywamy nasz plik, wybieramy miejsce i zapisujemy używając ikonki błyskawicy. Tak przygotowany plik jest gotowy
do dodania do Scanye.

Jak dodać go do programu? Wystarczy wejść do zakładki klienci i wybrać klienta, dla którego przygotowaliśmy plik
z kategoriami. W dolnej części tej zakładki znajdziemy pole - Zbiór kategorii - klikamy na przycisk z plusem i dodajemy przygotowany wcześniej plik. Gotowe!