Przygotowanie programu do importu

Jak włączyć możliwość importowania faktur ze Scanye do Comarch Optima?

Aby móc importować faktury ze Scanye bezpośrednio do programu Optima, należy włączyć opcję importu przez Pracę rozproszoną w programie.

W tym celu uruchamiamy menu Konfiguracja.

Przechodzimy do Firma -> Ogólne -> Praca rozproszona

Po prawej stronie zaznaczamy księgowość i w polu Identyfikator księgowości wpisujemy KS. Zapisujemy konfigurację.

Następnie musimy skonfigurować katalog przechowywania plików wymiany. W menu konfiguracji przechodzimy do Stanowisko - Praca rozproszona -> Parametry.

Po prawej stronie ustawiamy wybrany przez nas folder i zapisujemy ustawienia.

Po poprawnej konfiguracji zauważymy w menu Narzędzia nowy przycisk Praca rozproszona.