dGCS: import ze Scanye

W programie DGCS System można automatycznie importować dokumenty, które zostały zapisane w Scanye. W tym celu należy wybrać Księga/Dziennik -> Interfejs z Scanye -> Import dokumentów.

Wybranie tej opcji przekieruje użytkownika na stronę Scanye, gdzie należy się w pierwszej kolejności zalogować.

Po zalogowaniu zostanie wyświetlona lista dokumentów, należy zaznaczyć dokumenty gotowe do zaimportowania. Po zaznaczeniu należy zatwierdzić po przez wybór opcji Zaimportuj.

Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie kolejnej zakładki
z informację ile dokumentów zostanie zaimportowane
i należy ponownie potwierdzić wybierając Zaimportuj.

W kolejnym kroku należy wrócić do otwartego okna programu DGCS System.

Jeżeli nie został wcześniej zdefiniowany wzorzec VAT dla importowanego dokumentu (lub nie został taki przypisany do faktury w Scanye), to zostanie wyświetlone okno Informacja. Umożliwi nam to wybranie jednego ze zdefiniowanych wzorców lub księgowanie bez jego użycia.


Na koniec importu wyświetlony zostanie komunikat Dokumenty niezaimportowane. Jeśli lista jest pusta, możemy kliknąć na przycisk OK.

Po zakończeniu importu dokumenty możemy podejrzeć w Księdze / Dzienniku.