dGCS: wzorzec ksiegowania
- 10. kolumna KPiR, VATowiec

Z poniższego artykułu dowiesz się jak stworzyć wzorzec do 10. kolumny KPiR dla VATowca.

Jak dodać nowy wzorzec ksiegowania lub skopiować już istniejący możesz przeczytać tutaj.

  1. Nazwij wzorzec, najlepiej zaczynając od słowa Scanye - w taki sposób łatwo odróżnisz nowe wzorce od tych, które już posiadasz.

2. Uzupełnij kolejno pola we wzorcu:


  • typ dokumentu wybierz Księga PiR - zakup

  • konto syntet. wpisz numer kolumny w KPiR, poprzedzając go literą k, czyli k10.

  • kwota winien wybierz netto.

  • procent kwoty wpisz 100,00%

Resztę pól możesz pozostawić bez zmian.

3. Kliknij po prawej stornie Dodaj wiersz.

4. Zapisz wzorzec.

Dowiedz się jak stworzyć inne wzorce, klikając na wybrany link poniżej: