dGCS: wzorzec ksiegowania
- 13. kolumna KPiR,
eksploatacja pojazdów (75% KUP), nieVAtowiec

Z poniższego artykułu dowiesz się jak stworzyć wzorzec do 13. kolumny KPiR- paliwo dla nieVATowca.

Jak dodać nowy wzorzec lub skopiować już istniejący możesz przeczytać tutaj.

Co zaznaczyć w Scanye?

  • W Scanye wybieramy w polu Zapis VAT opcję Nie twórz zapisu VAT.

  • We wzorcu księgowym wybieramy odpowiednią nazwę wzorca.

  • Pole Wzorzec VAT możemy zostawić puste.

Jak stworzyć wzorzec księgowania w dGCS?

  1. Nazwij wzorzec, najlepiej zaczynając od słowa Scanye - w taki sposób łatwo odróżnisz nowe wzorce od tych, które już posiadasz.

2. Uzupełnij kolejno zaznaczone pola we wzorcu:

  • typ dokumentu wybierz Księga PiR - zakup

  • konto syntet. wpisz numer kolumny w KPiR, poprzedzając go literą k, czyli k13.

  • kwota winien wybierz brutto.

  • procent kwoty wpisz 75,00%

Resztę pól możesz pozostawić bez zmian.

3. Kliknij po prawej stornie Dodaj wiersz.

4. Zapisz wzorzec.

Dowiedz się jak stworzyć inne wzorce, klikając na wybrany link poniżej: