dGCS: wzorzec ksiegowania
- 1
3. kolumna KPiR,
eksploatacja pojazdów (75% KUP), VAtowiec

Z poniższego artykułu dowiesz się jak stworzyć wzorzec do 13. kolumny KPiR- paliwo dla VATowca.

Jak dodać nowy wzorzec lub skopiować już istniejący możesz przeczytać tutaj.

  1. Nazwij wzorzec, najlepiej zaczynając od słowa Scanye - w taki sposób łatwo odróżnisz nowe wzorce od tych, które już posiadasz.

2. Uzupełnij kolejno zaznaczone pola we wzorcu:

  • typ dokumentu wybierz Księga PiR - zakup

  • konto syntet. wpisz numer kolumny w KPiR, poprzedzając go literą k, czyli k13.

  • kwota winien wybierz VAT do odliczenia.

  • procent kwoty wpisz 75,00%

Resztę pól możesz pozostawić bez zmian.

3. Kliknij po prawej stornie Dodaj wiersz.

4. Zapisz wzorzec.

5. Dodaj kolejną definicję pozycji księgowych, klikając dodaj.

6. uzupełnij kolejno pola w nowej definicji.

  • konto syntet. wpisz numer kolumny w KPiR, poprzedzając go literą k, czyli k13.

  • kwota winien wybierz netto.

  • procent kwoty wpisz 75,00%.

Kliknij OK.

W taki sposób zostały stworzone dwie definicje i możesz zacząć importować faktury paliwowe ze Scanye!

Dowiedz się jak stworzyć inne wzorce, klikając na wybrany link poniżej: