dGCS: wzorzec ksiegowania
-
7. kolumna KPiR,
sprzedaż, VATowcy

Z poniższego artykułu dowiesz się jak stworzyć wzorzec do 7. kolumny KPiR- sprzedaż dla VATowca.

Jak dodać nowy wzorzec lub skopiować już istniejący możesz przeczytać tutaj.

  1. Nazwij wzorzec, najlepiej zaczynając od słowa Scanye - w taki sposób łatwo odróżnisz nowe wzorce od tych, które już posiadasz.

2. Uzupełnij kolejno zaznaczone pola we wzorcu:

typ dokumentu wybierz Księga PiR - sprzedaż

  • konto syntet. wpisz numer kolumny w KPiR, poprzedzając go literą k, czyli k07.

  • kwota winien wybierz netto.

  • procent kwoty wpisz 100,00%

Resztę pól możesz pozostawić bez zmian.

3. Kliknij po prawej stornie Dodaj wiersz.

4. Zapisz wzorzec.

Dowiedz się jak stworzyć inne wzorce, klikając na wybrany link poniżej: