dGCS: wzorzec ksiegowania KPiR
-
Ryczałt sprzedaż VATowiec

Z poniższego artykułu dowiesz się jak stworzyć wzorzec KPiR- ryczałt sprzedaż dla VATowca.

Jak dodać nowy wzorzec lub skopiować już istniejący możesz przeczytać tutaj.

  1. Nazwij wzorzec, najlepiej zaczynając od słowa Scanye np. Scanye 12% - w taki sposób łatwo odróżnisz nowe wzorce od tych, które już posiadasz.

2. Uzupełnij kolejno zaznaczone pola we wzorcu:

  • typ dokumentu wybierz Ryczałt - sprzedaż

  • konto syntet. wpisz numer kolumny w KPiR, poprzedzając go literą r, czyli r11.

  • kwota ma wybierz Netto dla VATowca,

Resztę pól możesz pozostawić bez zmian.

3. Kliknij po prawej stornie Dodaj wiersz.

4. Zapisz wzorzec.

Zapis stawek ryczałtu w kolumnie Konto synt.

Dowiedz się jak stworzyć inne wzorce, klikając na wybrany link poniżej: