Konfiguracja konta Scanye w module księgowym DGCS System


W celu połączenia programu DGCS System z kontem Scanye należy wejść w opcję Księga/Dziennik -> Interfejs z Scanye -> Pobierz klucz API.


Wyświetli się okienko, w którym należy zalogować się na konto Scanye podając dane, które zostały użyte do rejestracji w Scanye i zaakceptować opcją Ok.