dGCS: Opis zdarzenia gospodarczego


dGCS System umożliwia nam zaciąganie opisu zdarzenia gospodarczego z pola Opis faktury w Scanye. W tym celu musimy w Konfiguracji wejść w Ustawienia ogólne.


W Parametrach wybieramy Parametry księgowania z plików zewnętrznych.
W Opis zdarzenia gospodarczego pobierane z (Scanye) wybieramy Opis faktury w Scanye.

Gotowe! Możemy przejść teraz do potwierdzania faktury w Scanye!