dGCS: Potwierdzanie dokumentów

Podczas potwierdzania dokumentów w Scanye należy pamiętać o polach:

  1. Opis faktury – opis zdarzenia gospodarczego (o którym więcej przeczytasz tutaj),

  2. Wzorzec księgowy – należy ustawić nazwę wzorca z programu DGCS System, według jakiego dany dokument ma zostać zaksięgowany,

  3. Wzorzec VAT - należy wpisać nazwę wzorca z programu DGCS System, według jakiego dany dokument ma zostać zaksięgowany,

  4. Zapis VAT - kiedy chcemy, aby potwierdzany dokument nie miał zapisu do rejestru VAT (więcej na ten temat tutaj).

Ważne: Nazwy wzorców w Scanye oraz DGCS System muszą być takie same!


Dla wszystkich wyżej wymienionych pól możemy definiować słowniki. Wystarczy wprowadzaną nazwę zatwierdzić Enterem. Od tego momentu będzie ona dostępna w słowniku konkretnego pola. Wzorce mają oddzielne słowniki dla dokumentów przychodowych oraz rozchodowych.

Co z polem "Zapis VAT"?

Jego uzupełnianie co do zasady nie jest obowiązkowe. Program utworzy zapis VAT automatycznie, jeśli nie wybierzemy w nim opcji "Twórz zapis VAT".

Natomiast, gdy zależy nam na tym, aby dla dokumentu nie było utworzonego zapisu do rejestru VAT (np. potwierdzamy fakturę zakupową nieVATowca lub fakturę za usługi hotelowe) - wtedy musimy w tym polu wybrać opcję "NIE twórz zapisu VAT".