Enova - Ustawienie opcji integracji ze Scanye

Uruchom Enovę. Wybierz Ewidencję dokumentów -> Dokumenty. Wejdź w zakładkę Narzędzia -> Opcje. Na samym dole listy wyświetli się Scanye - kliknij w nią.

Otwarte opcje integracji ze Scanye uzupełnij zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 • Scanye Url – app.scanye.pl

 • Api Url – api.scanye.pl

 • Pola email i hasło to parametry jakimi logujesz się do serwisu app.scanye.pl

 • O sekcji Uzgadnianie kontrahentów więcej piszemy w artykule Uzgadnianie kontrahentów. Wstępnie zalecamy wybranie opcji:

  • Wyszukiwanie kontrahentów: NIP,

  • Automatyczne zakładanie nowych: Tak,

  • Okno uzgodnień: Tak.

 • Pola domyślna definicja sprzedaży i zakupu pozwalają na zdefiniowanie jaki będzie domyślny typ dokumentu do którego w Ewidencji Dokumentów w enova365 będą trafiały dokumenty pobierane ze Scanye. Jeśli w schemacie księgowym w Scanye zostanie wskazany inny typ dokumentu to będzie on nadrzędny do tego parametru.

 • Pole Klient – po pomyślnym wprowadzeniu loginu (adres email) i hasła do https://app.scanye.pl/ w polu tym należy wskazać swojego klienta, którego określa baza enova365, w której jesteś obecnie zalogowany. Na rozwijanej liście pojawią się podmioty wprowadzone do Scanye jako „Klienci”. Uzupełnienie tego pola jest obowiązkowe!

 • Parametr Przelew/Gotówka – zdefiniuj jako Przelew/Gotówka i odpowiednio Bank i Kasa

Zapisz i zamknij :)