Enova - Ustawienie opcji integracji ze Scanye

W Opcjach Scanye mamy możliwość wybrania jednej z dwóch opcji uzgadniania kontrahentów:

  1. NIP

  2. Uzgadniaj

Opcja NIP

Opcja NIP powoduje, że Enova porównuje po NIP-ie importowanych ze Scanye kontrahentów z tymi w bazie programu księgowego.

  1. Jeżeli zostanie znaleziony tylko jeden kontrahent w bazie Enovy odpowiadający kontrahentowi importowanemu ze Scanye - to właśnie on zostanie przypisany do importowanej faktury.

  2. Jeżeli Enova znajdzie więcej niż jednego kontrahenta w bazie Enovy odpowiadajacemu według NIP-u kontrahentowi importowanemu ze Scanye - wówczas wyświetlone zostanie okno uzgodnień.

  3. Jeżeli Enova nie znajdzie ani jednego kontrahenta w bazie programu księgowego odpowiadajacemu według NIP-u kontrahentowi importowanemu ze Scanye:

  • jeżeli jest zaznaczona opcja Automatycznie zakładaj nowych - nowy kontrahent zostanie dodany automatycznie,

  • jeżeli nie jest zaznacozna opcja Automatycznie zakładaj nowych - wyświetli się okno uzgadniania kontrahentów i będzie można ręcznie dodać nowego kontrahenta na podstawie dnaych ze Scanye.

Opcja Uzgadniaj

Opcja Uzgadniaj powoduje, że Enova porównuje po importowanych ze Scanye kontrahentów z tymi w bazie programu księgowego po ID kontrahenta w bazie Scanye.

  1. Jeżeli zostanie znaleziony tylko jeden kontrahent w bazie Enovy odpowiadający kontrahentowi importowanemu ze Scanye - to właśnie on zostanie przypisany do importowanej faktury.

  2. Jeżeli Enova nie znajdzie ani jednego kontrahenta w bazie programu księgowego odpowiadajacemu według ID Scanye kontrahentowi importowanemu ze Scanye i jest zaznaczona opcja Automatycznie zakładaj nowych - nowy kontrahent zostanie dodany automatycznie.

  3. Jeżeli Enova nie znajdzie ani jednego kontrahenta w bazie programu księgowego odpowiadajacemu według ID Scanye kontrahentowi importowanemu ze Scanye i jest zaznaczona opcja Okno uzgodnień - wyświetli się okno uzgadniania kontrahentów i będzie można ręcznie dodać nowego kontrahenta na podstawie dnaych ze Scanye.

Okno uzgodnień

W oknie uzgodnień prezentowane są dane kontrahentów importowanych ze Scanye, którym nie przypisano kontrahentów istniejących w bazie programu ksiegowego.


Kolumna Kontrahent pozwala wybrać kontrahenta. Po kliknięciu na nią będzimey mogli wybrać kontrahenta isntiejacego w bazie programu ksiegowego lub utworzyć nowego.


Po zatwierdzeniu wszystkich uzgodnień pojawi się komunikat z prośbą o ponowienie importu. Wystarczy kliknąć w OK, aby Enova mogła ponownie wykonać import uzgodnionych już danych ze Scanye.

WAŻNE! Okno uzgodnień pojawiać się będzie zawsze, gdy choćby jeden z importowanych kontrahentów nie bedzie uzgodniony.