FINKA KH: import ze Scanye

W programie Finka, po potwierdzeniu faktur w Scanye, przeprowadzamy import tych faktur. W tym celu należy wybrać odpowiednią firmę -> Księgowanie -> Import Danych -> z innych programów

Teraz dodajemy plik, który pobraliśmy ze Scanye.
Gdy pojawi się komunikat z podsumowaniem danych
z dodawanego pliku klikamy na Tak.

Następnie przechodzimy przez kolejne etapy klikając "Dalej" aż do potwierdzenia "Zaksięguj dokumenty".

Jeśli chcemy podejrzeć zaimportowane dokumenty klikamy w Księgowanie -> Dokumenty Księgowe