FINKA KPiR: import ze Scanye

W programie Finka, po potwierdzeniu faktur w Scanye, przeprowadzamy import tych faktur. W tym celu należy wybrać odpowiednią firmę -> Ewidencja zapisów -> Import Danych -> z innych programów.

Teraz dodajemy plik, który pobraliśmy ze Scanye.
Gdy pojawi się komunikat z podsumowaniem danych
z dodawanego pliku klikamy na
Tak.

Następnie przechodzimy przez kolejne etapy klikając "Dalej" aż do potwierdzenia "Zaksięguj".

Jeśli chcemy podejrzeć zaimportowane dokumenty klikamy w Ewidencja zapisów -> Zakup VAT/KPR albo Sprzedaż VAT/KPR