Import faktur - Mała księgowość "rzeczpopsolitej"

Jak zaimportować plik .csv ze Scanye do Małej Księgowości "Rzeczpospolitej"?

Aby dokonać importu faktur, musimy posiadać plik .csv z fakturami wygenerowany w Scanye. Musimy również wybrać odpowiednie ustawienia w Opcjach Importowania dokumentów, aby zaimportowane dokumenty od razu po wprowadzeniu do programu były przypisane do odpowiednich Kont księgowych.

Z lewego menu wybieramy Import dokumentów w Operacjach w Księgowości.

Otworzy się okno importu, w którym musimy zaznaczyć opcję "Z pliku...". Wybieramy plik csv, który chcemy zaimportować.

W nowo otwartym oknie "Wybierz ustawienia" klikamy tylko "OK".

W oknie "Mapowanie danych" klikamy tylko "OK" na dole.

W "Podglądzie importowanych dokumentów" również klikamy w "OK" na dole.

Zobaczymy listę gotowych do wprowadzenia dokumentów. Wybieramy opcję Wprowadź Wszystkie.

Rozpocznie się import dokumentów. Po jego zakończeniu będziemy mogli przeglądać zaimportowane (i zaksięgowane) dokumenty w Ewidencji dokumentów zaksięgowanych oraz w Zestawieniach.

Kontrahenci z zaimportowanego pliku będą powiązani ze znajdującymi się w programie na podstawie NIPów lub, jeśli jeszcze nie mamy ich w programie, zostaną utworzeni jako nowi kontrachenci na podstawie informacji z pliku Scanye.

W ten sposób zaimportowaliśmy wiele dokumentów na raz. Przejdź do aplikacji Scanye, aby zrobić to u siebie!