Przygotowanie programu
MK RP do importu faktur

Wybór odpowiednich ustawień w Opcjach Importowania dokumentów

Jeśli chcemy, żeby przetworzone faktury przy wprowadzaniu do Małej Księgowości "Rzeczpospolitej" miały konta księgowe wybrane przez Nas w Scanye, to musimy wybrać odpowiednie ustawienia w Opcjach Importowania dokumentów.

Najpierw musimy wejść w Opcje w menu Program. W nich wybieramy Importowanie dokumentów w Księgowości.

Musimy w nich wprowadzić następujące parametry:

  • W Preferowanym koncie wybieramy "domyślne konto" - dzięki temu wprowadzane faktury będą miały przypisane Konta Księgowe zgodne z tymi kontami, które wybraliśmy dla nich w Scanye.

  • W Domyślnym koncie wybieramy, które konto księgowe ma być domyślnym kontem dla wprowadzanych faktur - opcja ta jest przydatna przy wprowadzaniu faktur, dla których nie wprowadziliśmy numeru konta księgowego w Scanye.

  • W Miesiącu księgowania i Miesiącu zaliczenia do VAT wybieramy "domyślne zachowanie", a w Transakcji wybieramy "z konta księgowego lub danych kontrahenta" - dzięki temu informacje w programie będą zgodne z informacjami, które potwierdziliśmy w Scanye.

  • Odznaczamy Wprowadzając wiele dokumentów księguj od razu.

  • W Dodawaj kontrahentów wybieramy "pytaj co robić".

  • Zaznaczamy Importuj do PKPiR oraz Importuj do ewidencji VAT.


Gotowe! Wprowadzane faktury będą teraz miały Konta księgowe wybrane przez Nas już w Scanye!

Nie czekaj i już dziś zaimportuj swoje pierwsze faktury z pomocą Scanye!