Rachmistrz GT

Krok 1: Zapobieganie duplikowaniu kontrahentów

Przed importem faktur należy upewnić się, że Rachmistrz we właściwy sposób będzie uzgadniał kontrahentów z pliku .epp z bazą danych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko duplikowania istniejących kontrahentów.

Definiując nowe schematy importu w Rachmistrzu GT warto pamiętać o tym, że kategorie nie powinny powtarzać się w kilku schematach importu - w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zaimportować faktury według konkretnego jednego schematu importu. W celu zapobiegania takiej sytuacji radzimy dodawać nowe kategorie dla każdego schematu importu w Rachmistrzu GT.

Krok 4: Import faktur

Aby dokonać importu faktur, musimy posiadać plik .epp z fakturami wygenerowany w Scanye oraz mieć stworzony schemat importu faktur zakupowych lub sprzedażowych. Wskazane jest również upewnienie się, że nie istniejący kontrahenci nie zostaną powieleni.

Krok 3: Schematy importu

Schemat importu jest zestawem instrukcji dla Rachmistrza, mówiącym w jaki sposób zapisać konkretny dokument w programie. Jest niezbędny, aby zaimportować dokumenty do Rachmistrza.