"Istnieje schemat importu o podanych kryteriach wyboru" - Rachmistrz GT

Co zrobić, gdy nie możemy utworzyć nowego schematu importu?

Występowanie tego błędu podczas próby utworzenia nowego schematu oznacza, że istnieje już schemat, którego kryteria wyboru dokumentów są tożsame ze schematem, który próbujemy utworzyć.

Zdarza się to najczęściej w dwóch sytuacjach:

  • Typ dokumentu oraz Kategoria są identyczne w obu schematach.

W takim wypadku należy zmienić jedną z tych wartości tak, aby schematy różniły się typem dokumentu, kategorią lub obiema tymi wartościami na raz.

  • Typ dokumentu jest taki sam, lecz Kategoria jest inna.

W takim przypadku należy upewnić się, że w istniejącym schemacie nie zaznaczyliśmy kategorii jako (dowolna). Jeśli ją zaznaczyliśmy, schemat importu będzie dotyczył wszystkich faktur danego typu, niezależnie od kategorii. Jeśli chcemy mieć ogólny schemat importu dla faktur bez konkretnej kategorii, lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie wartości w polu kategoria jako (brak).

Tutaj dowiesz się więcej o tworzeniu schematów importu zakupu oraz sprzedaży.