Schemat importu faktur "paliwowych" z odliczeniem 20% KUP - Rachmistrz GT

Jak stworzyć schemat importu faktur z odliczeniem 20% KUP do programu Rachmistrz GT?

Przypadek 1: Mamy już gotowy schemat importu faktur paliwowych z odliczeniem 75% KUP:

Gdy mamy już gotowe schematy importu faktur paliwowych z odliczeniem 75% KUP, to jedyne, co musimy zrobić, aby móc zaimportować faktury z odliczeniem 20% KUP to:

  • dodać w Słownikach kategorię, którą wykorzystamy do schematu importu (nasza propozycja: Paliwo20-50),

  • powielić schemat importu faktur paliwowych z odliczeniem 75% KUP,

  • nadać nazwę nowemu schematowi (nasza propozycja: Paliwo 20% KUP i 50% VAT),

  • wybrać odpowiednią kategorię,

  • w sekcji Import do KPiR w polu Przyp. szczeg. PIT wybrać opcję 20%.

Gotowe! Możemy przejść do przetwarzania faktur w Scanye.


Jeśli nie mamy jeszcze schematu pod import faktur paliwowych z odliczeniem 75% KUP, a potrzebujemy tylko schematu pod odliczenie 20% KUP - należy zastosować się do poniższej instrukcji:

Przypadek 2.: Nie mamy schematu importu faktur paliwowych z odliczeniem 75% KUP:

Dodanie odpowiedniej kategorii

Przygotowanie do stworzenia nowego schematu musimy zacząć od dodania odpowiedniej kategorii w Słownikach. W tym celu wchodzimy w moduł Słowniki i wybieramy słowniki Kategorii. Dodajemy kategorię, którą będziemy wpisywać w Scanye dla faktur z 50% odliczeniem podatku VAT oraz 20% odliczeniem KUP.

Nasza sugestia: nazwijmy tę kategorię Paliwo20-50 - dzięki temu:

  • będziemy mogli ją łatwo zapamiętać,

  • jest ona dostatecznie czytelna na pierwszy rzut oka,

  • rezygnując ze spacji minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędu przy imporcie faktur (przypomnijmy: dokładny zapis nazwy kategorii jest bardzo ważny - dla Rachmistrza różnica jednego znaku czyni kategorię od razu nową dla niego kategorią).


Tworzenie schematu importu

Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Administracja -> Schematy Importu.

Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Zaznaczamy schemat importu faktur do 13. kolumny KPiR i klikamy Powiel.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat Paliwo 20% KUP i 50% VAT.


Kryteria wyboru dokumentów

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat importu. W tym przypadku najważniejsze jest pole Kategoria.

Wybieramy typ dokumentu „FZ faktura zakupu” oraz dodaną przez nas kategorię Paliwo20-50. W takim przypadku schemat będzie stosowany wobec wszystkich faktur zakupowych, przy których w formularzu w Scanye w polu Kategoria wpiszemy Paliwo20-50.

Import do ewidencji VAT

Upewniamy się, że mamy zaznaczoną kratkę przy Import do ewidencji VAT. Wybieramy Ewidencję, Wydatki oraz Odliczenie. W Kategorii zaznaczamy z dokumentu źródłowego, wybieramy odpowiednie daty oraz miesiąc odliczenia. Przy przypadku szczególnym VAT zaznaczamy 50%, w Celu zakupu: mieszany.

Import do KPiR

Upewniamy się, że w Imporcie do KPiR mamy wybrane Netto wg dokumentu oraz Pozostałe wydatki. Ustawiamy odpowiednie daty wpisu i zdarzenia gospodarczego oraz wybieramy przypadek szczególny PIT 20%.

Na koniec sprawdzamy, czy mamy zaznaczoną kratkę przy Usuń mnemonik i klikamy OK.

Nasz schemat jest gotowy! Możemy teraz przejść do importu faktur.