Schemat importu faktur "paliwowych" z odliczeniem 75% KUP - Rachmistrz GT

Jak stworzyć schemat importu faktur z odliczeniem 75% KUP do programu Rachmistrz GT?

Gdy mamy już gotowe schematy importu do importu faktur bez przypadków szczególnych podatku dochodowego, potrzebujemy stworzyć schemat importu, który zostanie zastosowany do dokumentów z przypadkami szczególnymi podatków VAT i PIT.

Dodanie odpowiedniej kategorii

Przygotowanie do stworzenia nowego schematu musimy zacząć od dodania odpowiedniej kategorii w Słownikach. W tym celu wchodzimy w moduł Słowniki i wybieramy słowniki Kategorii. Dodajemy kategorię, którą będziemy wpisywać w Scanye dla faktur z 50% odliczeniem podatku VAT oraz 75% odliczeniem KUP.

Nasza sugestia: nazwijmy tę kategorię Paliwo75-50 - dzięki temu:

  • będziemy mogli ją łatwo zapamiętać,

  • jest ona dostatecznie czytelna na pierwszy rzut oka,

  • rezygnując ze spacji minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędu przy imporcie faktur (przypomnijmy: dokładny zapis nazwy kategorii jest bardzo ważny - dla Rachmistrza różnica jednego znaku czyni kategorię od razu nową dla niego kategorią).

Tworzenie schematu importu

Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Administracja -> Schematy Importu.

Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Zaznaczamy schemat importu faktur do 13. kolumny KPiR i klikamy Powiel.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat „Paliwo 75% KUP i 50% VAT".

Kryteria wyboru dokumentów

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat importu. W tym przypadku najważniejsze jest pole Kategoria.

Wybieramy typ dokumentu „FZ faktura zakupu” oraz dodaną przez nas kategorię Paliwo75-50. W takim przypadku schemat będzie stosowany wobec wszystkich faktur zakupowych, przy których w formularzu w Scanye w polu Kategoria wpiszemy Paliwo75-50.

Import do ewidencji VAT

Upewniamy się, że mamy zaznaczoną kratkę przy Import do ewidencji VAT. Wybieramy Ewidencję, Wydatki oraz Odliczenie. W Kategorii zaznaczamy z dokumentu źródłowego, wybieramy odpowiednie daty oraz miesiąc odliczenia. Przy przypadku szczególnym VAT zaznaczamy eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem, w Celu zakupu: mieszany.

Import do KPiR

Upewniamy się, że w Imporcie do KPiR mamy wybrane Netto wg dokumentu oraz Pozostałe wydatki. Ustawiamy odpowiednie daty wpisu i zdarzenia gospodarczego oraz wybieramy przypadek szczególny PIT 75%.

Na koniec sprawdzamy, czy mamy zaznaczoną kratkę przy Usuń mnemonik i klikamy OK.

Nasz schemat jest gotowy! Możemy teraz przejść do importu faktur.