Schemat importu importu usług (UE) - Rachmistrz GT

Jak zdefiniować schemat importu pod import usług (UE) w Rachmistrzu GT?

Tu możesz zobaczyć cały schemat importu. Przejdź niżej, by dowiedzieć się więcej o poszczególnych ustawieniach schematu.

Poniższy opis zakłada, że mamy zdefiniowany już schemat pod pozostałe wydatki.


Ważne: w Scanye dla tego typu faktur musimy w Rodzaju transakcji wybrać Import/eksport usług (EXU/IMU).

SCHEMAT IMPORTU

POWIELENIE SCHEMATU IMPORTU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW

Zaznaczamy schemat importu Wydatki i klikamy Powiel.

EDYCJA SCHEMATU

  • Zmieniamy Nazwę na Import usług.

  • W Typie transakcji wybieramy import usług - IMU.

  • W Kategorii wybieramy Import usług.

  • W Ewidencji wybieramy Import usług (zakup).

  • Zaznaczamy kwadrat obok VAT rozliczany przez usługobiorcę.

GOTOWE!

Nasz podmiot jest już gotowy do importowania faktur dotyczących importu usług.


POWIĄZANE ARTYKUŁY