Import faktur - Rachmistrz Nexo

Jak zaimportować plik .epp ze Scanye do Rachmistrza nexo?

W celu zaimportowania faktur musimy posiadać plik .epp z fakturami wygenerowany w Scanye oraz przygotowany schemat dektretacji faktur.

Jeśli mamy oba powyższe, możemy wybrać KSIĘGI -> Dekretacja dokumentów i w Komunikacji wybieramy Pobierz off-line EDI++.

Otworzy się okno importu. Musimy wybrać w nim plik, który chcemy zaimportować. Po wyborze pliku otworzy się okno Informacji o pliku EDI++. Klikamy POBIERZ.

Otworzy się okno WYBÓR NADAWCY DLA ODBIORU OFF-LINE EDI++. Wybieramy w Nadawcy Scanye (za pierwszym razem będziemy musieli wprowadzić Scanye jako nadawcę). Klikamy OK.

Gotowe! Mamy zaimportowane faktury, które możemy teraz zadekretować!