Schemat dekretacji faktur z odliczeniem 75% KUP - Rachmistrz nexo

Jak modyfikować schemat dekretacji faktur związanych z wydatkami "samochodowymi" z odliczeniem 75% KUP i 50% VAT w programie Rachmistrz nexo?

UWAGA! Poniższa instrukcja omawia tylko te elementy, które należy zmienić w powielonym schemacie Scanye Wydatki.

JAK POWIELIĆ SCHEMAT

Wystarczy, że zaznaczymy schemat Scanye Wydatki i w menu Dodaj wybierzemy opcję Powiel, abyśmy mogli w prosty sposób rozpocząć tworzenie schematu pod dekretację faktur samochodowych.

PODSTAWOWE

 • W nazwie schematu wpisujemy Scanye 75-50.

 • W Zapisie VAT wybieramy Zapis złożony.

 • W Warunku wyboru wybieramy Dowolny z poniższych oraz [(N)Nazwa kategorii dokumentu] [zawiera] [75-50].

ZAPIS W KPIR

Na dole tej sekcji zaznaczamy Kolumnę Wydatki pozostałe (13) i otwieramy okno jej edycji (klikając Spację na klawiaturze). W Kontekście zaznaczamy Nagłówek, w Kwocie: (N) Wartość netto po rabacie x 0,75, w Kursie: (N) Kurs tabeli VAT. Zamykamy.

Klikamy jeszcze raz na Wybierz kolumnę i wybieramy Wydatki pozostałe (13). W Kontekście zaznaczamy Nagłówek, w Kwocie: (N) Wartość VAT po rabacie x 0,75, klikamy na wielokropek po 0,75 (...) i wpisujemy 2. W Kursie wybieramy (N) Kurs tabeli VAT. Zamykamy.

ZAPIS VAT - OPIS

W tej sekcji:

 • W Eksploatacji pojazdów wybieramy Częściowe odliczenie VAT,

 • W Kosztach wybieramy 75% (pojazd firmowy).

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

W tej sekcji zaznaczamy Wpływa na rozliczenie VAT oraz wybieramy przy Kwocie VAT: Według dokumentu.

Na dole tej sekcji klikamy w Wybierz stawkę i wybieramy stawkę 23. Otworzy się okno edycji pozycji w ewidencji VAT.

 • W Wyznaczanie kwot na podstawie wybieramy Pozycje tabeli VAT.

 • Przy Transakcji wybieramy (N/OK) Transakcja VAT.

 • W Miesiącu naliczenia wybieramy (N) Data otrzymania.

 • W Modyfikuj wyliczony miesiąc zaznaczamy Bez przesunięcia.

 • W Rodzaju zakupu wybieramy Kosztowe.

 • W Rodzaju odliczenia zakupu wybieramy Całkowite.

 • W Celu zakupu wybieramy Mieszany.

 • W Opisie możemy wybrać dowolną wartość - mogą to być między innymi (N) Uwagi z dokumentu albo (N) Numer oryginału.

 • Zaznaczamy Współczynnik kwot netto i VAT.

 • We Współczynniku netto wpisujemy 0,5.

 • We Współczynniku VAT wpisujemy 0,5 oraz zaznaczamy Dopełnienie kwoty VAT.

 • Klikamy Zamknij.

Zaznaczamy wpisaną przed chwilą przez nas stawkę i skrótem klawiszowym Ctrl + D kopiujemy ten zapis. Otworzy się okno edycji powielonej pozycji w ewidencji VAT.

 • W Rodzaju odliczenia zakupu wybieramy Bez odliczenia.

 • Klikamy Zamknij.

GOTOWE!

Klikamy ZAPISZ u góry ekranu edycji schematu i jesteśmy gotowi do automatycznego dekretowania Naszych faktur! . Możemy teraz przejść do importu faktur.


CO DALEJ?