Schematy dekretacji kosztów ubocznych zakupu towarów - Rachmistrz nexo

Jak powielić i edytować schemat dekretacji zakupu towarów, aby obsługiwał dekretację faktur księgowanych do 11. kolumny KPiR.

JAK POWIELIĆ SCHEMAT

Wystarczy, że zaznaczymy schemat Scanye Towary i w menu Dodaj wybierzemy opcję Powiel, abyśmy mogli w prosty sposób rozpocząć tworzenie schematu pod dekretację faktur do 13. kolumny KPiR.

UWAGA! Poniższa instrukcja omawia tylko te elementy, które należy zmienić w powielonym schemacie Scanye Towary.

PODSTAWOWE

  • W nazwie schematu wprowadzamy "Scanye Koszty uboczne".

  • W Warunku wyboru wybieramy Dowolny z poniższych oraz [(N)Nazwa kategorii dokumentu] [zawiera] [Własna wartość] [Koszty uboczne].

ZAPIS W KPIR

Na dole tej sekcji zmieniamy Kolumnę na Wydatki pozostałe (13). Otworzy się okno edycji zapisu do kolumny KPIR.

W Kontekście zaznaczamy Nagłówek, w Kwocie: (N) Wartość netto po rabacie x 1,000, w Kursie: (N) Kurs tabeli VAT.

ZAPIS VAT - OPIS

W tej sekcji nic nie zmieniamy.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

W tej sekcji:

  • W Rodzaju zakupu wybieramy Kosztowe.