Schematy dekretacji zakupu towarów i materiałów - Rachmistrz nexo

Jak skonfigurować schemat dekretacji do 10. kolumny KPiR w programie Rachmistrz nexo?

Poniżej znajdziesz zrzut ekranu całego schematu. Instrukcję krok po kroku jak go stworzyć znajdziesz w dalszej części artykułu.

Schemat dekretacji jest zestawem instrukcji dla Rachmistrza, mówiącym w jaki sposób zapisać konkretny dokument w programie. Jest niezbędny, aby prawidłowo zaimportować dokumenty przetworzone przez Scanye.

Zanim przetworzymy i zaimportujemy zeskanowane faktury w Scanye, musimy zdefiniować schematy dekretacji w Rachmistrzu.

Tworzenie schematu dekretacji

W celu utworzenia schematu dekretacji wybieramy KSIĘGI -> Dekretacja dokumentów -> SCHEMATY DEKRETACJI.

Wyświetli się lista istniejących schematów dekretacji. Wybieramy w lewym górnym rogu opcję Dodaj -> Schemat dekretacji.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Formularz podzielony jest na 4 sekcje:

 • PODSTAWOWE,

 • ZAPIS W KPIR,

 • ZAPIS VAT - OPIS,

 • ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY.

Omówimy kolejno każdą z nich.

PODSTAWOWE

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat dekretacji.

 • W nazwie schematu wprowadzamy "Scanye Towary".

 • Wybieramy w Typie dokumentu: Faktura VAT zakupu.

 • W Zapisie księgowym wybieramy Twórz zapis księgowy.

 • W Zapisie VAT wybieramy Zapis prosty (ustawienia schematu dekretacji w przypadku złożonego zapisu VAT omówimy w kolejnym artykule).

 • W Warunku wyboru wybieramy Dowolny z poniższych oraz [(N)Nazwa kategorii dokumentu] [zawiera] [Własna wartość] [Towary] -Towary to słowo, na podstawie którego Rachmistrz będzie kojarzył automatycznie nasze faktury ze schematem dekretacji, i które to słowo będziemy wpisywać w Scanye w formularzu potwierdzania faktury w polu Kategoria. o uzupełnieniu informacji o warunku wyboru schematu klikamy Zamknij w lewym górnym rogu.

ZAPIS W KPIR

W tej sekcji ustawiamy:

 • w Dacie zapisu: (N) Datę otrzymania,

 • w Dacie zdarzenia: (N) Datę wystawienia,

 • w Numerze dokumentu: (N) Numer oryginału,

 • w Podmiocie: (N) Dostawca / odbiorca,

 • w Opisie: (N) Podtytuł dokumentu,

 • Uwagi uzupełniamy tylko wtedy, gdy chcemy przypisać je do faktury,

 • w Trybie dekretacji rozrachunków: (brak) (chyba, że prowadzimy rozrachunki dla naszego podmiotu - wtedy powinniśmy wybrać Podłącz lub utwórz nowy).

Na dole tej sekcji wybieramy kolumnę, do której ma być zapisana Nasza faktura, poprzez kliknięcie Wybierz kolumnę. Wybieramy Kolumnę Zakup towarów (10). Otworzy się okno edycji zapisu do kolumny KPIR:

 • W Kontekście zaznaczamy Nagłówek,

 • w Kwocie: (N) Wartość netto po rabacie x 1,000,

 • w Kursie: (N) Kurs tabeli VAT.

Klikamy OK.

ZAPIS VAT - OPIS

W tej sekcji:

 • W Dokumencie wybieramy (N) Numer oryginału,

 • W Dacie wystawienia wybieramy (N) Datę wystawienia,

 • W Dacie otrzymania wybieramy (N) Datę otrzymania,

 • W Dacie zak. dost. wybieramy (N) Datę dostawy,

 • W Podmiocie wybieramy (N) Dostawca / odbiorca,

 • W Opisie wybieramy (N) Podtytuł dokumentu,

 • W Trybie dekretacji rozrachunków wybieramy (brak),

 • W Eksploatacji pojazdów wybieramy Nie dotyczy.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

W tej sekcji:

 • Zaznaczamy Wpływa na rozliczenie VAT,

 • W Transakcji wybieramy (N/OK) Transakcja VAT,

 • W Miesiącu naliczenia wybieramy (N) Datę otrzymania,

 • W Modyfikacji miesiąca wybieramy Bez przesunięcia,

 • W Rodzaju zakupu wybieramy Zaopatrzeniowe,

 • W Rodzaju odliczenia zakupu wybieramy Całkowite,

 • W Celu zakupu wybieramy Gospodarczy.

GOTOWE!

Klikamy ZAPISZ u góry ekranu i nasz schemat jest gotowy! . Możemy teraz przejść do importu faktur.


CO DALEJ?