Ustawienie parametrów komunikacji - Rachmistrz Nexo

Jak zapobiegać duplikowaniu się kontrahentów przy imporcie do Rachmistrza nexo?

Przed pierwszym importem do naszego podmiotu pliku .epp wygenerowanego w Scanye dla programu Rachmistrz nexo powinniśmy upewnić się, że mamy prawidłowo ustawione parametry komunikacji w Rachmistrzu nexo.


Jeśli nie mamy ich prawidłowo ustawionych - Rachmistrz będzie duplikował importowanych kontrahentów.


Co ważne: czynność tę musimy powtórzyć na każdym podmiocie, dla którego księgowość prowadzimy na Rachmistrzu nexo!


  1. W Rachmistrzu nexo w wyszukiwarce w lewym górnym rogu wybieramy Parametry komunikacji.

2. W sekcji Parametry odbioru EDI++ w biurze rachunkowym sprrawdzamy, czy nie mamy zaznaczonych dwóch opcji:

  • Uwzględnij dodatkowo symbol podczas synchronizacji klientów.

  • Dodaj mnemonik do numeru wewnętrznego dokumentu handlowego lub magazynowego.

Ważne: obie opcje NIE powinny być zaznaczone.

Gdy obie opcje nie są zaznaczone - możemy przejść do tworzenia (lub kopiowania z innego podmiotu!) schematów dekretacji.


Powiązane artykuły