VAT odliczany po zapłacie - Rachmistrz Nexo

Jeśli chcemy, żeby po dekretacji nasze faktury miały zaznaczoną opcję Odliczaj VAT po zapłacie, to musimy w schemacie dekretacji w sekcji ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY w polu Miesiąc odliczenia wybrać opcję Wyznacz na podstawie rozliczeń.

Po dekretacji faktury szczegóły dokumentu VAT będą wyglądać następująco: