Import faktur

W jaki sposób automatycznie odczytać i zaimportować faktury do programu RAKS?

RAKS nie wymaga wcześniejszej konfiguracji do importowania faktur przetworzonych przez Scanye. Potrzebujemy tylko pliku z fakturami do importu.

Przed pobraniem pliku ze Scanye musimy wpisać odpowiedni symbol dziennika.

Najpierw musimy wybrać Dokumenty księgowe w menu Księgowość. Otworzymy w ten sposób listę dokumentów księgowych.

Klikamy prawym przyciskiem myszy w białym polu Listy dokumentów księgowych. Wybieramy Eksport / import, a potem Import (xml).

W Imporcie danych wybieramy plik XML pobrany z programu Scanye. W Opcjach importu, przy "Jeżeli dokument istnieje, to:" wybieramy "zastąp". Zaznaczamy opcje:

  • Pomijaj wadliwe rozrachunki,

  • Rozlicz warunki,

  • Pytaj o powiązane konta,

  • Zakładaj brakujące konta,

  • Pomijaj dekrety z zerowymi kwotami.

W Przebiegu importu zaznaczamy "Raportuj tylko błędy".

Klikamy Zatwierdź.

Otworzy się okno Lista dokumentów rozksięgowanych. Przytrzymując klawisz Shift zaznaczamy lewym przyciskiem myszy wszystkie faktury.

Klikamy Wybierz.

Po zakończeniu importu pojawi się okno z komunikatem o jego przebiegu. Jeżeli wystąpią problemy z zapisaniem danych lub wymagana jest decyzja użytkownika, to pojawiają się okna z możliwością wyboru ustawień.

Pobrane dokumenty możemy przeglądać w buforze.

Kontrahenci z zaimportowanego pliku będa powiązani ze znajdującymi się w programie na podstawie NIPów lub, jesli jeszcze nie mamy ich w programie, zostaną utworzeni jako nowi kontrahenci na podstawie informacji z pliku Scanye.


W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nie czekaj i już dzisiaj zobacz, jak działa Scanye!