konta analityczne dla kartoteki kontrahenta
w koncie rozrachunkowym


Wpisujemy odpowiedni symbol (sprawdź niżej) na końcu numeru konta rozrachunkowego, a program księgowy sam podstawi w jego miejsce numer analityki konkretnego kontrahenta.

Wpisujesz następujące symbole:

dla faktur zakupowych @D

dla faktur sprzedażowych @O

Przykładowy numer konta rozrachunkowego dla faktury zakupowej będzie więc w Scanye wyglądał tak: 202-1-@D

Pamiętaj, że RAKS musi być zaktualizowany co najmniej do wersji 2022.1.1.1190 z dnia 22.12.2021 (https://www.raks.pl/aktualne-wersje/)