Rewizor GT

Krok 1: Zapobieganiu duplikowaniu kontrahentów

Przed importem faktur należy upewnić się, że Rewizor we właściwy sposób będzie uzgadniał kontrahentów z pliku .epp z bazą danych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko duplikowania istniejących kontrahentów.

Krok 2: Schematy importu

Schemat importu jest zestawem instrukcji dla Rewizora, mówiącym w jaki sposób zapisać konkretny dokument w programie. Jest niezbędny, aby zaimportować dokumenty do Rewizora.

Krok 3: Import faktur

Aby dokonać importu faktur, musimy posiadać plik .epp z fakturami wygenerowany w Scanye oraz mieć stworzony schemat importu faktur zakupowych lub sprzedażowych. Wskazane jest również upewnienie się, że nie istniejący kontrahenci nie zostaną powieleni.