Import faktur - rewizor GT

Jak zaimportować plik .epp ze Scanye do Rewizora?

Aby dokonać importu faktur, musimy posiadać plik .epp z fakturami wygenerowany w Scanye oraz mieć stworzony schemat importu faktur zakupowych lub sprzedażowych. Wskazane jest również upewnienie się, że nie istniejący kontrahenci nie zostaną powieleni.

Z górnego menu wybieramy Narzędzia i Import lub skrót klawiszowy Ctrl+F9.

Otworzy się okno importu, w którym musimy zaznaczyć opcję Plik komunikacji i poniżej wybrać plik, który chcemy zaimportować.

Klikamy Dalej. Zobaczymy wtedy listę dokumentów, które znajdują się w wybranym przez nas pliku. Wybieramy opcję Zaznacz wszystkie, chyba że chcemy pominąć któryś z dokumentów.

Gdy upewnimy się, że zaznaczone są wszystkie dokumenty, które chcemy zaimportować, klikamy Dalej. Rozpocznie się import dokumentów. Po jego zakończeniu pojawi się komunikat o sukcesie.

W ten sposób zaimportowaliśmy wiele dokumentów na raz. Przejdź do aplikacji Scanye, aby zrobić to u siebie!